Archive

Archive for the ‘Олон Улсын Худалдаа’ Category

Худалдах, худалдан авах гэрээний суурь нөхцөл буюу “Инкотермс”

January 7, 2011 2 comments

Худалдааны гэрээний суурь нөхцөл буюу Инкотермс гэж талуудын үүргийг тодорхойлж, гэмтэл, гэнэтийн сүйрлийн эрсдэл нь худалдагчаас худалдан авагчид шилжих үеийг цаах баримт гэж ойлгож болно. Үүнд барааг худалдагчаас худалдан авагчид хүргэхэд тээвэрлэх зардлыг хэн хариуцах, юугаар яаж явуулах, гаалийн татварыг хэн төлөх зэргийг зааж өгдөг. Энэ нь маш их зардал бөгөөд бараг барааны үнийн тал хувь нь ч болж болдог. Инкотермс нь 1936 оноос эхлэн одоогийн хэрэглэж буй хэлбэртээ орохоор шинэчлэгдсээр ирсэн. Хамгийн сүүлчийнх нь 2009 онд гарсан. Read more…

Advertisements