Archive

Archive for the ‘Компьютер’ Category

Фэйсбүк ба Твиттер

December 30, 2010 Leave a comment

Дараах судалгаанаас харахад бидний өдөр тутмын хэрэглээ болсон хоёр маань хоорондоо маш их зөрүүтэй статистиктэй юм. Фэйсбүк 500 сая хэрэглэгчтэй байхад Твиттер маань 106 сая байх юм. Өшөө бас хэд нь өдөр бүр хаягаараа ордог, хэд нь мобайлаар ордог, насны, хүйсний ялгаа зэргийг маш дэлгэрэнгүйгээр гаргасан статистикийг та бүхэн сонирхоно уу. Read more…

Advertisements